> 커뮤니티 > VIETNAM

VIETNAM

  • 79 건의 게시물이 있습니다.
공지사항 목록
번호 내용 작성자 등록일 조회
79 Thi hành kiểm tra Corona 19 miễn phí cho..  신규 글 호유미 2020.05.26 0
78 Giấy phép tái nhập cảnh và giấy khám sức..  신규 글 호유미 2020.05.26 0
77 Thi hành kiểm tra Corona 19 miễn phí cho..   호유미 2020.05.14 16
76 Tất cả người lao động nước ngoài hãy kiể..   호유미 2020.05.08 26
75 Hướng dẫn miễn phí kiểm tra dịch và nghĩ..   호유미 2020.05.08 45
74 06.05.2020 Cần có xác nhận cách ly do tr..   호유미 2020.05.08 32
73 Chương trình học thi Topik cấp 3   호유미 2020.04.27 49
72 Chương trình đào tạo láy xe nâng   호유미 2020.04.24 51
71 KỂ TỪ NGÀY 14. 04 TỰ ĐỘNG GIAI HẠN THÊM ..   호유미 2020.04.14 61
70 Quy tắc sinh hoạt cho gia đình và người ..   호유미 2020.04.06 90
69 Từ 1.4, tất cả người nhập cảnh Hàn Quốc ..   호유미 2020.04.02 138
68 Hướng dẫn về khoảng cách xã hội để ngăn ..   호유미 2020.03.24 151
67 Người lao động nước ngoài bất hợp pháp c..   호유미 2020.03.24 86
66 Biện pháp mở rộng các quốc gia được giai..   호유미 2020.03.24 91
65 Khai báo trực tuyến đối với người nước n..   호유미 2020.03.12 103
64 Hướng dẫn gia hạn tự động thời gian tìm ..   호유미 2020.03.10 123
63 Lớp học thi Topik cấp 3 lần 1   호유미 2020.01.23 160
62 Hoạt động cuối tuần tại Trung tâm hỗ trợ..   호유미 2019.12.06 184
61 Hoạt động cuối tuần tại Trung tâm hỗ trợ..   호유미 2019.11.08 206
60 Khám bệnh tổng hợp miễn phí   호유미 2019.10.18 237
처음 페이지로 이동 이전 페이지로 이동 1 2 3 4  다음 페이지로 이동 마지막 페이지로 이동