> 커뮤니티 > VIETNAM

VIETNAM

Đăng ký thi Topik lần thứ 57
작성자 호유미 등록일 2018.01.25 10:22:27 조회수 861


Đăng ký thi Topik lần thứ 57
 Ngày thi : 15. 04. 2018
 Ngày đăng ký : 29. 01~ 05. 02. 2018

Những ACE lao động nào muốn đăng ký xin hãy liên lạc(053-654-9700 +2) hoặc chủ nhật này đến trung tâm lập ních để đăng ký nhé!. Bạn nào có ních rồi thì hãy ibox qua cho mình.

Thời tiết ngày càng lạnh mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe!
 Chúc các bạn một ngày làm việc thật vui vẻ!다음글 HÀN QUỐC ĐÃ MỞ LẠI KÌ THI ĐẶC BIỆT 2018
이전글 CHương trình xã hội tổng hợp
 목록