> 커뮤니티 > VIETNAM

VIETNAM

HÀN QUỐC ĐÃ MỞ LẠI KÌ THI ĐẶC BIỆT 2018
작성자 호유미 등록일 2018.01.26 17:22:48 조회수 746


HÀN QUỐC ĐÃ MỞ LẠI KÌ THI ĐẶC BIỆT ( THI TRÊN MÁY TÍNH CHO LAO ĐỘNG VỀ NƯỚC ).

Có tin vui cho các ace năm 2018 này
 bên cộng đoàn nhân lực hàn quốc đã cho phép mở lại kỳ thi đặc biệt rồi nha cả nhà . (특별한국어능력시험)

 ※ Lưu ý : Một năm chỉ có hai kỳ thi.

Quý 1 nhận đăng ký vào tháng4.
 Quý2 nhận đăng ký vào tháng8 .

Có thắc mắc Các ace hãy truy cập vào trang ww.colab.gov.vn"để biết được cụ thể ngày đăng kí .

다음글 Đăng ký thi Topik lần thứ 58
이전글 Đăng ký thi Topik lần thứ 57
 목록