> 커뮤니티 > VIETNAM

VIETNAM

Đăng ký thi Topik lần thứ 58
작성자 호유미 등록일 2018.03.04 15:03:05 조회수 588Đăng ký thi Topik lần thứ 58

Ngày thi : 20. 05. 2018

Ngày đăng ký : 05. 03~ 12. 03. 2018

Những ACE lao động nào muốn đăng ký xin hãy liên lạc(053-654-9700 +2) hoặc chủ nhật này đến trung tâm lập ních để đăng ký nhé!. Bạn nào có ních rồi thì hãy ibox qua cho mình.

Thời tiết ngày càng lạnh mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe!
 Chúc các bạn một ngày làm việc thật vui vẻ!


다음글 Liên hoan nụ cười Asanian "아사안스마일페스..
이전글 HÀN QUỐC ĐÃ MỞ LẠI KÌ THI ĐẶC BIỆT 2018
 목록