> 커뮤니티 > VIETNAM

VIETNAM

Liên hoan nụ cười Asanian "아사안스마일페스티벌"
작성자 호유미 등록일 2018.03.25 10:57:25 조회수 621

 Liên hoan nụ cười Asanian "아사안스마일페스티벌"

Lễ hội : Liên hoan nụ cười Asanian.

★ Địa điểm : 성서다목적체육관

★ Ngày giờ : Chủ nhật, ngày 13 tháng 5 năm 2018
★ Nội dung : Thi nói tiếng Hàn(Cuộc sống tại Hàn quốc), thi hát K-POP
★ Đăng ký : từ ngày 1~ ngày 15 tháng 4 năm 2018
★ Thi sơ tuyển : chủ nhật ngày 22 tháng 4 tại trung tâm hỗ trợ người lao động nước ngoài Daegu

★ Đích thân người tham gia đến tầng 8 phòng điều hành giáo dụctại trung tâm đăng ký

★ - Không nhận đăng ký qua Faecbook, không nhận đăng ký thông qua bạn bè.

★ Muốn được tư vấn cụ thể hơn bạn hãy liên lạc qua số 053-654-9209


다음글 Lễ hội nụ cười Asanian
이전글 Đăng ký thi Topik lần thứ 58
 목록