> 커뮤니티 > VIETNAM

VIETNAM

Yêu cầu hạn chế di chuyển và tuân thủ quy tắc phòng ngừa.
작성자 호유미 등록일 2021.09.05 10:15:21 조회수 252


Yêu cầu những nơi làm việc có giấy phép lao động và người lao động nước ngoài trong khu vực tuân thủ các quy tắc phòng ngừa như đeo khẩu trang tại nơi làm việc và ký túc xá, tránh tiếp xúc với người quen và tụ tập, không di chuyển giữa các khu vực khác.

관내 고용허가 사업장 및 외국인근로자에게 지역 간 이동, 지인 접촉 및 소규모 모임 자제, 사업장과 기숙사 등에서 마스크 착용 등 방역수칙 준수 하여주시기 바랍니다.


다음글 국내체류 외국인 백신 접종 안내
이전글 Kể từ ngày 23 tháng 8 tiêm phòng Vắc xin..
 목록